Skriv en text som informerar om Cookies för sajten.

Läs mer
Jag förstår

Vad är Bröstcancerförbundet?

Bröstcancerförbundet (tidigare Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation, BRO) är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation med 33 bröstcancerföreningar över hela landet. Bröstcancerförbundet bildades 1982 av dåvarande 12 bröstcancerföreningar och har idag drygt 11 000 medlemmar. Bröstcancerförbundet får statligt bidrag från Socialdepartementet. Bröstcancerförbundets organisationsnummer är 802010-4264.

Varje år får cirka 9 300 kvinnor och 60 män i Sverige en bröstcancerdiagnos. Det är en allvarlig sjukdom som berör inte bara den enskilda personen utan också personens närstående, partner, barn och vänner.

Bröstcancerförbundet är intresseorganisationen som driver bröstcancerbehandlades frågor i samhället. Vi har också det mest utvecklade kontaktnätet i Sverige för dem som behöver stöd och hjälp. Ingen skall behöva vara ensam med sin bröstcancer! Hos oss finns det alltid någon att tala med!

Bli medlem så kan du vara med och påverka!

Vad gör Bröstcancerförbundet?

Bröstcancerförbundet har till uppgift att främja och tillvarata bröstcancerbehandlades intressen beträffande behandling, vård och rehabilitering liksom de som löper risk att få bröstcancer på grund av ärftlighet.

Genom Bröstcancerfonden utvecklar vi stödet till dem som idag lever med bröstcancer samtidigt som vi stöder bröstcancerforskning.

Bröstcancerförbundet tillvaratar bröstcancerbehandlades intressen genom:

  • Intressepolitiskt arbete för förbättrad vård och rehabilitering.
  • Information om bröstcancerbehandlades erfarenheter och villkor.
  • Arbete för bättre hjälpmedel.
  • Konferenser och utbildningar.
  • Produktion av informations- och studiematerial.
  • Utgivning av tidskriften Magasin B (tidigare BROfästet) med fyra nummer per år.
  • Utdelning av stipendier ur Bröstcancerfonden och Elisabeth Hedins fond.
  • Medlemskap i Cancerfondens huvudmannaorganisation.
  • Internationellt arbete i rörelsen Reach to Recovery samt Europa Donna.

Bröstcancerförbundet ingår i Funktionsrätt Sverige och Cancerfondens huvudmannaorganisation.

Bröstcancerförbundets stadgar

Är du intresserad av att läsa Bröstcancerförbundets stadgar så kan du hämta dem i PDF-format genom att klicka här.

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss