Skriv en text som informerar om Cookies för sajten.

Läs mer
Jag förstår

Bröstcancerförbundets styrelse

Bröstcancerförbundets styrelse väljs av medlemsföreningarnas representanter vid riksstämman som hålls var tredje år. Åren mellan kongress/riksstämma kallas ordföranden till ordförandestämma.

Styrelse för mandatperioden 2018-2020

Susanne Dieroff Hay

Ordförande

0703-612 364

Kort om Susanne

Susanne är grafisk formgivare och konstrnär. Inom dessa områden har hon även arbetat som lärare och kursledare. De senaste åren har Susanne varit aktiv patientföreträdare inom cancerområdet.

  • Ordförande Bröstcancerförbundet 2018 – ff
  • Suppleant Bröstcancerförbundet, 2017

Hej Hejsson

Hej hej

0123456

123456

Lorem ipsum

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Stöd oss

Stöd oss